Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması

www.deliveggy.com (“Ark Konservecilik San.ve Tic.Ltd.Şti.” veya “Şirket”) şirketimiz tarafından korunmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi güvende tutmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemek için gerekli teknik ve idari önlemleri uygulamaktadır.

Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sizleri iletişimlerimiz, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel bilgilerinizden kim sorumludur?

Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sorumlusu kişisel olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde işliyoruz.

Kişisel verilerinizin amaçlarımız ve aktarımları hakkında daha fazla bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili detaylı bilgilerimizi okumak için kurumsal web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim Bilgileri metnini inceleyebilirsiniz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan hizmete ve ticari faaliyetlerine göre değişiklik gösterebilir; Ark Konservecilik San.ve Tic.Ltd.Şti. birimleri ve ofisleri, web sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.www.deliveggy.com sitesinin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir. Ayrıca Ark Konservecilik San.ve Tic.Ltd.Şti. hizmetlerini kullanmak için çağrı merkezlerimizi veya web sitemizi kullandığınızda, Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin veya web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve Ark Konservecilik San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilir. Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. sunduğu ürün ve hizmetlerden sizlere fayda sağlamak amacıyla, Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu ürün ve hizmetleri beğeninize göre özelleştirebilir.

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. sunduğu ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaları Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapmak, Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. sunduğu ürün ve hizmetleri zevkinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre müşterilerinize sunmak, yasal ve ticari güvenliği sağlamak. Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortakları. 8. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere iletilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen hukuki çerçeve içerisinde sunulması ve Şirket’in sözleşmeden doğan ve hukuki sorumluluklarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla tüm sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine istinaden;
(a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
(b) Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etmek,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
(d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini talep etme; (e) 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme: (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme:(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel verilerin sahipleri olarak siz, haklarınıza ilişkin iddialarınızı işbu Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Metninde yer alan aşağıdaki prosedürlerde Şirketimize iletirseniz, Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, haklarınızın kullanılması talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yollarla Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVKK gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu içerikte, KVKK 11. maddede belirtilen hakları kullanma hakkınız ile ilgili açıklamaları ve kimliğinizi tespit etmek için gerekli bilgileri içeren web sitemizdeki iletişim linkinden talebinizi iletebilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizi doğru ve gerekirse güncel tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verileri Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşması gerekmektedir. Verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda lütfen aşağıdaki iletişim kanallarından bizimle iletişime geçin ve verilerinizi güncelleyin. Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi doğru ve gerekirse güncel tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verileri v ile paylaşması gerekmektedir. Verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda lütfen aşağıdaki iletişim kanallarından bizimle iletişime geçin ve verilerinizi güncelleyin. Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi doğru ve gerekirse güncel tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verileri Ark Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşması gerekmektedir. Verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda lütfen aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşın ve verilerinizi güncelleyin.

 

E-posta: info@deliveggy.com
İletişim Adresi: Muradiye Mah. Manisa Cad. No: 72/1 Yunusemre / Manisa / TÜRKİYE
Telefon Numarası: +90 236 2370001